Vraag aan internationale rechtbank

Vraag
41255: Als Kind (+/_ 11/12 jaar)getuige van valsheid in geschrifte uitgevoerd door de vriendin van m’n moeder en op verzoek van deze laatste,(de vervanging van cadastrale nummers op een authentiqueschenkings acte) leidende tot vervreemding van door m’n vader aangewervde onroerende goederen, en na overlyden van deze laatste in 1972 de onmogenlykheid tot boedelschyding over te gaan, immers om haar misdadige gedrag te verdonkeremaanen heefd m,n moeder nu sinds ruim 35 jaar de gehele familie geinstrumentaliseerd,oa via procedures tegen de laatste echtgenote van m’n vader ;die verleden jaar is overleden.
Om te voorkomen dat ik volledig van m’n erfrechten zou worden beroofd door toedoen van m’n moeder,haar vriendin ,m’n zuster Mary en haar vriend (deurwaarder!)heb ik een andere bezitting van m’n vader ‘in bezit genomen’ en dit volgens een tamelyk frauduleus expertise rapport van expert Hunauld de Vibraye die om my beter te beroven een mathematische sleutel heeft gehanteerd die begint by de datum van overlyden van m’n vader ;Zodat nu de situatie bestaad dat ik sinds 1972 aantoonbaar bezitter, bewoner,en
bewaker ben van een van men vaders eigendomen.
In 1996 heb ik tegen m’n zuster,haar vriend,en later in hetzelvde jaar tegen m’n moeder en haar vriendin strafklachten ingedient.
Juist 10 jaar en enkele maanden later D.W.zeggen na verjaring van m’n originele klachten heeft m’n familie getracht my by de notaris te ontbieden ,waarop ik opnieuw een strafklacht heb ingedient ,nu met een ‘consitution de partie civile’hetgeen in principe zou moeten lyden tot een schadevergoeding.
Aangezien de Franse Overheid in deze onwelriekende zaak een grote plaats inneemd daar mevrouw Suzanne Sauvaigo ten tyde van het overlyden van m’n vader burgemeester en gedeputeerde en zeer nauwe banden met m’n moeder hebbende een gedeelte van de ontvreemde grondkavels heefd geheeld om een weg te bouwen , in ruil voor de cadastrale benodigde aanpassingen die de dubbele verduistering gebaazeerd op een vervalsing.
M’n Vraag :Kan ik op basis van de nu voltooide termyn van 35 jaar waarin rederlyke wyze de franse administraties klaarblykenlyk niet in staad zyn geweest om deze kwalyke zaak af te handelen my beroepen op een verjaaring zodat ik nu eindelyk (al zou dit maar gedeeltenlyk zyn)m,n bezitting te gelde kan maken door verkoop;om nu eindelyk de 35 jarige gyzeling hier in frankryk te beeindigen en m’n culturele werk onder betere omstandigheden uit te gaan oefenen ver van een omgeving die uit zelfbehoud natuurlyk m’n artistieke werk boycot,ontkent,en zonodig denigreerd om te voorkomen dat ik een erkende artiest zou kunnen worden.
M’n doelstelling is om via verzilvering van de franse bezitting naar het buitenland te vertrekken om m’n artistieke carriere alsnog ook al is het tamenlyk laat in m’n leven tot een verdiende hoogte te brengen ,m’n ideaalbeeld hiervoor is een specifieke legering (aenors)inplaats van conventioneel gieten tu “vulcaniseren” op een van de eilanden in de vanuatu archipel waar vulcansiche energie m’n poetisch/ecologiesche ‘state of mind’ volledig tot z’n recht zou kunnen komen;
Ik neem aan dat u meer gegevens nodig heefd ik heb ALLE papieren die deze zaak betrefd genumeriseerd en op pdf formaat op compactg disc gezet en als u een exemplaar hiervan nodig heefd om een oordeel te vormen verzoek ik u my te mailen met het adres en de naam waar ik deze eventueel naar toe moet sturen.
Om volledig te zyn moet ik u nog zeggen datr ik natuurlyk een advokaat in de arm heb genomen ,Me Lavie een griekse emigrante die hier aan de plaatselyke rechtbang mag pleiten ,maar die om bergypenlyke redenen haar eigen belangen voor de meine plaatst,dat is in deze mediteranese omgevingen gebruikenlyk en heet hier pudiek “clientelisme” daar corruptie een woord is dat hier tabou is
In afwachting van uw reactie verblyf ik met een optimistische poetische groet
Albertus van wyk
(aenors in de merknaam van een legering die bestaad uit
goud+zilver+koper+yzer,en is tevens de alphabetische volgorde van het woord “reason”hetgeen redenlykheid betekend!)

Antwoord
Uw vraag is van privaatrechterlijke aard. De beste raad die wij u kunnen geven is een advocaat onder de arm te nemen – wat u trouwens al heeft gedaan. Eventueel zou u ook klacht kunnen indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, indien u meent op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, slachtoffer te zijn van de Franse rechtspraak.

Echter, slechts nadat alle nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn (maw als u geen hoger beroep in Frankrijk kan aantekenen), kan u klacht in dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. U zou dan een klacht kunnen in dienen tegen de Franse staat op basis van het niet respecteren van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraken van het Hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep, behalve bij het presidium van het hof zelf (de Grote Kamer). Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt.

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18
Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
http://www.echr.coe.int/echr/

Het advies van de rechtsdeskundigen van de Wegwijzerdienst is een onafhankelijk advies. Het geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Commissie weer en verbindt haar nergens toe.

NB: U kunt een andere vraag stellen via de site van de Wegwijzerdienst of EUROPE DIRECT.

Click a to send an instant message to an online friend Click to talk = Online, Offline = Offline

Prev | Next | Inbox

Yahoo! Personals – Where millions of singles meet
Address Book · Auctions · Autos · Briefcase · Calendar · Careers · Chat · Classifieds · Finance · Games · Geocities · Greetings · Groups · Kids · Launch· Mail · Maps · Member Directory · Messenger · Mobile · Movies · Music · My Yahoo! · News · PayDirect · People Search · Personals · Photos · Platinum · Shopping · Sports · TV · Travel · Warehouse · Weather · Yellow Pages · more…

Privacy Policy- Terms of Service – Guidelines
Copyright © 1994-2007 Yahoo! Inc. All rights reserved.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: