Archive for the Blogroll Category

Check out my Guestbook!

Posted in Blogroll, Cagnes, Cagnes sur mer, videodocument on August 2, 2007 by aenorsexchange

[slideguest id=648518346344695827&w=550&h=425]

Vraag aan internationale rechtbank

Posted in Blogroll on July 31, 2007 by aenorsexchange

Vraag
41255: Als Kind (+/_ 11/12 jaar)getuige van valsheid in geschrifte uitgevoerd door de vriendin van m’n moeder en op verzoek van deze laatste,(de vervanging van cadastrale nummers op een authentiqueschenkings acte) leidende tot vervreemding van door m’n vader aangewervde onroerende goederen, en na overlyden van deze laatste in 1972 de onmogenlykheid tot boedelschyding over te gaan, immers om haar misdadige gedrag te verdonkeremaanen heefd m,n moeder nu sinds ruim 35 jaar de gehele familie geinstrumentaliseerd,oa via procedures tegen de laatste echtgenote van m’n vader ;die verleden jaar is overleden.
Om te voorkomen dat ik volledig van m’n erfrechten zou worden beroofd door toedoen van m’n moeder,haar vriendin ,m’n zuster Mary en haar vriend (deurwaarder!)heb ik een andere bezitting van m’n vader ‘in bezit genomen’ en dit volgens een tamelyk frauduleus expertise rapport van expert Hunauld de Vibraye die om my beter te beroven een mathematische sleutel heeft gehanteerd die begint by de datum van overlyden van m’n vader ;Zodat nu de situatie bestaad dat ik sinds 1972 aantoonbaar bezitter, bewoner,en
bewaker ben van een van men vaders eigendomen.
In 1996 heb ik tegen m’n zuster,haar vriend,en later in hetzelvde jaar tegen m’n moeder en haar vriendin strafklachten ingedient.
Juist 10 jaar en enkele maanden later D.W.zeggen na verjaring van m’n originele klachten heeft m’n familie getracht my by de notaris te ontbieden ,waarop ik opnieuw een strafklacht heb ingedient ,nu met een ‘consitution de partie civile’hetgeen in principe zou moeten lyden tot een schadevergoeding.
Aangezien de Franse Overheid in deze onwelriekende zaak een grote plaats inneemd daar mevrouw Suzanne Sauvaigo ten tyde van het overlyden van m’n vader burgemeester en gedeputeerde en zeer nauwe banden met m’n moeder hebbende een gedeelte van de ontvreemde grondkavels heefd geheeld om een weg te bouwen , in ruil voor de cadastrale benodigde aanpassingen die de dubbele verduistering gebaazeerd op een vervalsing.
M’n Vraag :Kan ik op basis van de nu voltooide termyn van 35 jaar waarin rederlyke wyze de franse administraties klaarblykenlyk niet in staad zyn geweest om deze kwalyke zaak af te handelen my beroepen op een verjaaring zodat ik nu eindelyk (al zou dit maar gedeeltenlyk zyn)m,n bezitting te gelde kan maken door verkoop;om nu eindelyk de 35 jarige gyzeling hier in frankryk te beeindigen en m’n culturele werk onder betere omstandigheden uit te gaan oefenen ver van een omgeving die uit zelfbehoud natuurlyk m’n artistieke werk boycot,ontkent,en zonodig denigreerd om te voorkomen dat ik een erkende artiest zou kunnen worden.
M’n doelstelling is om via verzilvering van de franse bezitting naar het buitenland te vertrekken om m’n artistieke carriere alsnog ook al is het tamenlyk laat in m’n leven tot een verdiende hoogte te brengen ,m’n ideaalbeeld hiervoor is een specifieke legering (aenors)inplaats van conventioneel gieten tu “vulcaniseren” op een van de eilanden in de vanuatu archipel waar vulcansiche energie m’n poetisch/ecologiesche ‘state of mind’ volledig tot z’n recht zou kunnen komen;
Ik neem aan dat u meer gegevens nodig heefd ik heb ALLE papieren die deze zaak betrefd genumeriseerd en op pdf formaat op compactg disc gezet en als u een exemplaar hiervan nodig heefd om een oordeel te vormen verzoek ik u my te mailen met het adres en de naam waar ik deze eventueel naar toe moet sturen.
Om volledig te zyn moet ik u nog zeggen datr ik natuurlyk een advokaat in de arm heb genomen ,Me Lavie een griekse emigrante die hier aan de plaatselyke rechtbang mag pleiten ,maar die om bergypenlyke redenen haar eigen belangen voor de meine plaatst,dat is in deze mediteranese omgevingen gebruikenlyk en heet hier pudiek “clientelisme” daar corruptie een woord is dat hier tabou is
In afwachting van uw reactie verblyf ik met een optimistische poetische groet
Albertus van wyk
(aenors in de merknaam van een legering die bestaad uit
goud+zilver+koper+yzer,en is tevens de alphabetische volgorde van het woord “reason”hetgeen redenlykheid betekend!)

Antwoord
Uw vraag is van privaatrechterlijke aard. De beste raad die wij u kunnen geven is een advocaat onder de arm te nemen – wat u trouwens al heeft gedaan. Eventueel zou u ook klacht kunnen indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, indien u meent op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, slachtoffer te zijn van de Franse rechtspraak.

Echter, slechts nadat alle nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn (maw als u geen hoger beroep in Frankrijk kan aantekenen), kan u klacht in dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. U zou dan een klacht kunnen in dienen tegen de Franse staat op basis van het niet respecteren van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraken van het Hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep, behalve bij het presidium van het hof zelf (de Grote Kamer). Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt.

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18
Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
http://www.echr.coe.int/echr/

Het advies van de rechtsdeskundigen van de Wegwijzerdienst is een onafhankelijk advies. Het geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Commissie weer en verbindt haar nergens toe.

NB: U kunt een andere vraag stellen via de site van de Wegwijzerdienst of EUROPE DIRECT.

Click a to send an instant message to an online friend Click to talk = Online, Offline = Offline

Prev | Next | Inbox

Yahoo! Personals – Where millions of singles meet
Address Book · Auctions · Autos · Briefcase · Calendar · Careers · Chat · Classifieds · Finance · Games · Geocities · Greetings · Groups · Kids · Launch· Mail · Maps · Member Directory · Messenger · Mobile · Movies · Music · My Yahoo! · News · PayDirect · People Search · Personals · Photos · Platinum · Shopping · Sports · TV · Travel · Warehouse · Weather · Yellow Pages · more…

Privacy Policy- Terms of Service – Guidelines
Copyright © 1994-2007 Yahoo! Inc. All rights reserved.

Copie de Le chemin de la HONTE!

Posted in Blogroll on July 31, 2007 by aenorsexchange

Terrain divisé en Deux par l’intervention de MMe Suzanne Sauvaigo , ex-Deputé maire de Cagnes sur mer qui à recelé mon bien puisque j’en herite , malgré une plainte penale en 1996 resté sans suite (pour avoir eté enfoui sous la poussiere dans quelque placard de la republique bannaniere dont je suis maintenant l’hotage depuis 1972!

J’ai apres avoir ete relancé abusivement par ma famille de nouveau porté plainte au tribunal et j’ai de nouveau aucune nouvelle et je crains fort que la soi-disant justice francaise est en train d’essayer de nouveau de me mepriser ,par la negation des nombreux documents en ma possession qui prouvent incontestablement le recel de mes biens et la confiscation arbitraire depuis 1972 de mes actifs!

Je ne mentionne meme pas les degats collateraux de cette attitude de voiyous administratifs qui non content de me deposseder de mes actifs m’ont aussi denigré, empeché de m’exprimer artistiquement par une censure et campagne de denigrement savament orchestré par l’actuel maire Louis nègre que j’acuse de continuer le recel de mes biens !

Cagnes sur mer, le 10/02/2007

Posted in Blogroll on July 31, 2007 by aenorsexchange

 

 

 

 

 

Cagnes sur mer, le 10/02/2007

 

 

 

Notaire Gonin,

 

 

Par mon avoué Me Lavie de cannes, j’apprends avoir un redez vous le 16/02/2007 a votre etude pour deliberer sur la succession de feu mon père Jean Van Wyk.

 

En 1996 je portaie plainte contre ma soeur mary son ami Berroul mme Mackenbach c.s et l’administration sauvaigo pour fraude et recel,simultanement j’informais votre chambre des Notaires qui m’ont à ce moment là affirmés que vous seriez desaisi de cette affaire et je m’ettonne donc de votre rendez vous et du fait que vous soyez malgre tout en charge de ce dossier !

D’ailleurs il me semble invraisemblable que vous aillez le courage de deliberer et pire statuer sur la base d’un dossier d’expert qui affirme simultanement que nous heritons de parcelles dont se reclame proprietaire mme Mackenbach (page 13 du rapport en votre possession) ou Hurault de vibraye affirme pudiquement que les parcelles entourent le Chemin Jean Van Wyk tandis que ces parcelles sont bien sur traversees par ce chemin , Il est bien evident que les parcelles concernes ne peuvent simultanement etre retrocedes par Mme Mackenbach à la commune (s’en reclamant proprietaire par donnation) et appartenir à l’actif !

J’ai à partir de nouveaux elements recuperés apres le deces de mme Roche Suzanne vve Van wyk de nouveau porté plainte( avec constitution de partie civile cette fois) aupres du Doyen des juges d’instruction et attends son action.

Je vous invite à contacter La chambre des Notaires et le Doyen pour prendre connaissance du dossier penal en cours.

A defaut de reiterer votre rendez vous je considère celle-ci comme nulle et non avenue et vous prie d’en informer mes opposants.

Vous saluant avec le respect qui vous est du je reste ,

 

 

Albertus Jakobus Van Wyk

 

Alexandra Galfré2

Posted in Blogroll on July 31, 2007 by aenorsexchange

Alexandra Galfré
110 Chemin des Caucours
06800 Cagnes sur mer
0615580526

Cagnes sur mer, 31 Juillet 2007

Monsieur Rolleto,

Par le biais de Monsieur Honorat , je m’adresse à vous afin de vous demander de m’integrer temporairement à vos services ,afin que je puisse accomplir le stage photo que me reclame mon institut d’enseignement professionel ‘CRP Lamothe’ à Louroux-Hodement ou je suis en formation depuis Janvier courant.

Dans ce contexte la situation ideale serait de pouvoir vous assister pendant 3 semaines en reportages et une semaine en vos laboratoires et cela entre le 26 Novembre et le 21 Decembre 2007.

Dans l’espoir de votre avis favorable à ma requette , je suis bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir des renseingements complementaires,par ailleurs je vous prie de me communiquer votre decision avant mon retour à Louroux qui doit avoir lieu autour du 15 Aout.

En attendant je vous prie d’agreér mes salutations respectueuses,

Alexandra Galfré

Videoalbertus

Posted in Art,culture,transculture,anarchie,subculture, Blogroll, Uncategorized, videodocument on July 30, 2007 by aenorsexchange

http://videoalbertus.monsite.orange.fr/index.jhtml